Karl den X hade hyrt in tre berömda skeppsbyggare; Francis Sheldon, Robert Turner och Thomas Day. Svärdet ritades av Thomas Day. Bygget tog bara ett år att utföra. Hon sjösattes 1662 i Bodekull.

Bodekull ligger nära Karlshamn. Bodekull hade långt före freden i Roskilde en hamn som var betydande för både export och import och kungen hade som plan att anlägga en stad vid Bodekull. I april 1659 beslöt kungen också att ett skeppsvarv skulle uppföras på Boön. Från 1668 till 1675, då verksamheten upphörde, byggdes här 13 fartyg för kronans räkning.

 

Svärdet hade tre däck. Hon var utrustad med 86 st kanoner: 12 st 36 pundare, 4 st 30 pundare, 14 st 24 pundare på lägre däck. 26 st 12 pundare och 4 st 8 pundare på andra däck och så slutligen 20 st 8 pundare och 6 st 3 pundare på tredje däcket.

Något i denna stil. (Fria fantasier)

Besättningen bestod av 650 man. Skeppets dimensioner är osäkra men denna uppgift finns: 159 fots längd och 40 fot bred. Detta innebär alltså ca 49 meter lång och ca 12,4 meter bred. Det avser nog skrovet. Med bogspröt bör hon ha varit väsentligt längre. Vikten var ca 1500 ton. Därmed var hon större än den danska "Christianus Quintus". Hon var nummer två i storlek efter skeppet Kronan.

Det mera kända regalskeppet Wasa som ju sjönk 1628 var något mindre med en köllängd på 41m och ett deplacement på ca 1210 ton.

Hur man faktiskt fick plats med 650 man ombord är för mig en gåta.